eprs-briefing-599317-interest-rates-and-government-debt-final-1585563350329307661096
Tỉ lệ đổi khác ( tiếng Anh : Rate of Change – ROC ) là vận tốc mà một biến đổi khác trong một khoảng chừng thời hạn đơn cử, thường được sử dụng khi nói về xung lượng ( momentum ) .Tỉ lệ thay đổi (Rate of Change - ROC) là gì? Tầm quan trọng trong đầu tư tài chính - Ảnh 1.

Hình minh họa. Nguồn: epthinktank.eu

Tỉ lệ thay đổi

Khái niệm

Tỉ lệ thay đổi trong tiếng Anh là Rate of Change, viết tắt: ROC.

Tỉ lệ thay đổi là tốc độ mà một biến thay đổi trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tỉ lệ biến hóa thường được sử dụng khi nói về xung lượng ( momentum ), và nó thường hoàn toàn có thể được biểu lộ bằng tỉ lệ giữa sự biến hóa của một biến so với biến hóa tương ứng ở một biến khác. Về mặt hình học, vận tốc biến hóa được bộc lộ bằng độ dốc của đường .Tỉ lệ biến hóa thường được minh họa bằng chữ delta của bảng vần âm Hy Lạp .

Công thức tính tỉ lệ thay đổi

Tỉ lệ thay đổi được sử dụng để mô tả một cách toán học phần trăm thay đổi giá trị trong một khoảng thời gian xác định và nó đại diện cho động lượng của một biến.

Tính toán cho ROC rất đơn thuần : Ta lấy giá trị hiện tại của một biến ( ví dụ giá CP hoặc chỉ số ) chia cho giá trị từ một quy trình tiến độ trước đó, sau đó trừ đi 1 một và nhân tác dụng với 100 để cho nó một đại diện thay mặt tỉ lệ Xác Suất :Tỉ lệ thay đổi (Rate of Change - ROC) là gì? Tầm quan trọng trong đầu tư tài chính - Ảnh 2.Công thức tính tỉ lệ đổi khác

Tầm quan trọng của chỉ số ROC trong đầu tư tài chính

Tỉ lệ đổi khác là một khái niệm kinh tế tài chính quan trọng vì nó được cho phép những nhà đầu tư phát hiện ra xung lượng và những khuynh hướng khác .

Ví dụ, một chứng khoán có xung lượng cao, hoặc một chứng khoán có ROC dương, thường vượt trội so với thị trường trong ngắn hạn. Ngược lại, chứng khoán có ROC nằm dưới mức trung bình động hoặc ROC thấp hoặc âm thì có khả năng giảm giá trị và có thể được coi là tín hiệu bán cho nhà đầu tư.

Tỉ lệ đổi khác cũng là một chỉ báo tốt về khủng hoảng bong bóng thị trường. Mặc dù xung lượng là tốt và những nhà thanh toán giao dịch tìm kiếm sàn chứng khoán với ROC dương .Tuy nhiên, nếu quĩ ETF, chỉ số hoặc quĩ tương hỗ có ROC tăng mạnh trong thời gian ngắn, đó hoàn toàn có thể là một tín hiệu cho thấy thị trường không vững chắc. Nếu ROC của một chỉ số của kinh doanh thị trường chứng khoán trên 50 %, những nhà đầu tư nên cẩn trọng với khủng hoảng bong bóng thị trường .

(Nguồn tham khảo: Investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.