articlewriting1

Khái niệm

RRR (Require Rate of Return) hay tỷ lệ lợi tức yêu cầu là là mức lợi nhuận tối thiểu mà nhà đầu tư sẽ chấp nhận để sở hữu cổ phiếu của công ty, RRR được coi là sự bù đắp cho một mức độ rủi ro nhất định liên quan đến việc nắm giữ cổ phiếu đó.
RRR cũng được sử dụng trong tài chính doanh nghiệp để phân tích khả năng sinh lời của các dự án đầu tư tiềm năng.

Cách tính tỷ suất lợi tức RRR

Có 2 cách để tính tỷ suất cống phẩm nhu yếu : sử dụng quy mô chiết khấu cổ tức ( DDM ) hoặc quy mô định giá gia tài vốn ( CAPM ) .

Sử dụng mô hình chiết khấu cổ tức (DDM)

Mô hình chiết khấu cổ tức được dùng khi nhà góp vốn đầu tư đang định giá CP của một công ty có chi trả cổ tức .

Công thức được sử dụng như sau:

RRR = ( Mức chi trả cổ tức trên mỗi CP / Giá CP ) * 100 % + Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức dự báo

Ví dụ: Một doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức là 2.000 đ/ cổ phiếu vào năm tới và cổ phiếu của doanh nghiệp hiện đang giao dịch ở mức 100.000 đ/ cổ phiếu. Tốc độ tăng trưởng cổ tức dự báo là 3%/ năm
RRR = (2.000/100.000)*100% + 3% = 5%

Sử dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM)

Mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) được sử dụng khi nhà đầu tư xem xét đến những cổ phiếu không được trả cô tức.
Mô hình CAMP sẽ tính toán chỉ số RRR dựa trên hệ số beta (β). Hệ số β đo lường mức biến động hay còn gọi là thước đo rủi ro hệ thống của một chứng khoán trong tương quan với toàn bộ thị trường chứng khoán.

Công thức tính RRR như sau :

RRR = Tỷ suất sinh lời phi rủi ro + β x (Tỷ suất sinh lời của thị trường – Tỷ suất sinh lời phi rủi ro)

Ví dụ: Một doanh nghiệp có hệ số β là 1.2, tỷ suất sinh lời của thị trường là 10%, lãi suất phi rủi ro hay lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm là 3%
RRR = 2% + 1.2 * (10% – 2%) = 11.6%

Ý nghĩa của tỷ suất lợi tức yêu cầu

Tỷ suất sinh lợi nhu yếu RRR được ứng dụng trong định giá doanh nghiệp. RRR được coi là khá khó xác lập do phụ thuộc vào vào những yếu tố chủ quan của nhà đầu tư như : khẩu vị rủi ro đáng tiếc, những tiềm năng góp vốn đầu tư, kỳ vọng lạm phát kinh tế và cấu trúc vốn của doanh nghiệp định góp vốn đầu tư .
Đối với những nhà đầu tư sử dụng công thức CAPM, tỷ suất sinh lợi nhu yếu so với một CP có thông số β cao so với thị trường phải có RRR cao hơn. Nói cách khác, RRR được tính bằng cách cộng phần bù rủi ro đáng tiếc vào tỷ suất sinh lợi phi rủi ro đáng tiếc dự kiến ​ .

Đối với các dự án vốn, RRR rất hữu ích trong việc xác định xem nên theo đuổi dự án này hay dự án khác.

Để giám sát đúng chuẩn RRR nhà đầu tư cần cân đối với ngân sách vốn góp vốn đầu tư của họ, cũng như doanh thu có được từ những khoản góp vốn đầu tư dự kiến khác. Ngoài ra, lạm phát kinh tế cũng phải được đưa vào nghiên cứu và phân tích RRR để có được tỷ suất sinh lợi được kiểm soát và điều chỉnh theo lạm phát kinh tế .

Nguồn: Tổng hợp

Chứng khoán Pinetree không tính tiền trọn vẹn phí thanh toán giao dịch trọn đời và công cụ lãi suất vay Margin 9 % / năm không kèm điều kiện kèm theo. Đây là mức phí tốt nhất kinh doanh thị trường chứng khoán Nước Ta lúc bấy giờ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.