articlewriting1

Vị thế trong chứng khoán phái sinh là gì?

Chia sẻ trên:   


43219

1. Khái niệm vị thế một chứng khoán phái sinh là gì?

Vị thế một sàn chứng khoán phái sinh ( position ) là trạng thái thanh toán giao dịch và khối lượng sàn chứng khoán phái sinh còn hiệu lực thực thi hiện hành mà nhà đầu tư đang nắm giữ tại thời gian đó. Cụ thể, nhà đầu tư nắm giữ một vị thế trên thị trường hợp đồng tương lai khi mua hoặc bán hợp đồng tương lai so với 1 gia tài cơ sở nhất định. Có hai loại vị thế hợp đồng tương lai mà nhà đầu tư hoàn toàn có thể nắm giữ là :

Vị thế mua (long position – người mua)

Vị thế bán (short position – người bán)

Nhà góp vốn đầu tư mở vị thế mua ( tham gia vị thế mua ) khi có nhu yếu mua gia tài cơ sở ( ví dụ : chỉ số VN30 ) hoặc kỳ vọng giá của gia tài cơ sở đó sẽ tăng trong tương lai. Nhà góp vốn đầu tư sẽ đặt lệnh mua hợp đồng trên thị trường và được khớp với lệnh đối ứng trên cơ sở về giá và khối lượng .
trái lại, nhà đầu tư mở vị thế bán ( tham gia vị thế bán ) khi có nhu yếu bán gia tài cơ sở hoặc cho rằng giá của gia tài cơ sở đó sẽ giảm trong tương lai. Nhà góp vốn đầu tư sẽ đặt lệnh bán hợp đồng trên thị trường và được khớp với lệnh đối ứng trên cơ sở về giá và khối lượng .
Hành động của người sử dụng hợp đồng tương lai tại mỗi thời gian, mở vị thế ( hiện tại ) và đáo hạn hợp đồng ( trong tương lai ) hoàn toàn có thể tóm tắt qua bảng sau :

Mở vị thế phái sinh

2. Vị thế ròng 1 chứng khoán phái sinh tại 1 thời điểm (net position)

Vị thế ròng 1 sàn chứng khoán phái sinh tại một thời gian được xác lập bằng chênh lệnh giữa vị thế mua đã mở và vị thế bán đã mở của sàn chứng khoán phái sinh đó tại cùng 1 thời gian .

3. Giới hạn vị thế 1 chứng khoán phái sinh (position limit)

Giới hạn vị thế là số lượng tối đa những hợp đồng tương lai có cùng gia tài cơ sở nhưng khác tháng đáo hạn mà nhà đầu tư được nắm giữ trên từng thông tin tài khoản thanh toán giao dịch sàn chứng khoán phái sinh. Việc sử dụng số lượng giới hạn vị thế nhằm mục đích ngăn ngừa cá thể / tổ chức triển khai hoàn toàn có thể nắm giữ số lượng hợp đồng quá lớn, gây ảnh hưởng tác động đáng kể đến thanh toán giao dịch của sàn chứng khoán phái sinh qua đó bảo vệ quyền hạn của những nhà đầu tư khi tham gia thanh toán giao dịch trên thị trường .

Giới hạn vị thế phái sinh

4. Hoạt động của vị thế chứng khoán phái sinh

a. Vị thế mở 1 chứng khoán phái sinh

Vị thế mở một sàn chứng khoán phái sinh bộc lộ việc nhà góp vốn đầu tư đang nắm giữ sàn chứng khoán phái sinh còn hiệu lực thực thi hiện hành và chưa được thanh lý hoặc tất toán .

b. Vị thế đóng 1 chứng khoán phái sinh

Việc đóng vị thế ( chấm hết vị thế ) một sàn chứng khoán phái sinh thường tùy thuộc vào kế hoạch của những nhà đầu tư .
Có 2 trường hợp đóng vị thế một sàn chứng khoán phái sinh :
Trường hợp 1 : Chấm dứt vị thế trước khi Hợp đồng tương lai đáo hạn .
Trường hợp 2 : Nắm giữ Hợp đồng tương lai đến khi đáo hạn và thanh toán giao dịch hợp đồng .

5. Giá trị lỗ lãi của hợp đồng tương lai được xác định hàng ngày như thế nào?

  • Nhà đầu tư đứng ở vị thế mua được lợi nếu giá tài sản cơ sở trên thị trường tăng lên. Ngược lại, nhà đầu tư đứng ở vị thế bán sẽ chịu lỗ nếu giá tài sản cơ sở trên thị trường tăng lên.
  • Nhà đầu tư đứng ở vị thế bán sẽ được lợi nếu giá tài sản cơ sở trên thị trường giảm xuống. Ngược lại, nhà đầu tư đứng ở vị thế mua sẽ chịu lỗ nếu giá tài sản cơ sở trên thị trường giảm xuống.

Vị thế phái sinh

 

>> Có thể nhà đầu tư quan tâm:

Các công cụ sàn chứng khoán phái sinh tại Nước Ta
Chứng khoán phái sinh : Lợi ích và điểm độc lạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.