maxresdefault-768x432-1566892528273464066011
Bán khống ( tiếng Anh : short marketing ) trong kinh tế tài chính là một cách kiếm lời dựa vào việc bán một gia tài mà người bán tin rằng giá của gia tài đó sẽ giảm trong tương lai gần .maxresdefault-768x432

Hình minh họa (Nguồn: happy.live)

Bán khống (Short sale)

Khái niệm

Bán khống trong tiếng Anh gọi là short sale.

Bán khống trong tài chính là một cách kiếm lời dựa vào việc bán một tài sản mà người bán tin rằng giá của tài sản đó sẽ giảm trong tương lai gần. Bán khống trong giao dịch chứng khoán là bán những cổ phiếu mà người bán không thực sự sở hữu mà chỉ vay những cổ phiếu này và đồng ý trả tiền cho những cổ phiếu đó vào một thời điểm trong tương lai.

Khi triển khai bán khống sàn chứng khoán, người bán hy vọng giá của những CP đó sẽ giảm trong tương lai ở thời gian người bán phải trả tiền cho chúng. Lợi nhuận người bán nhận được chính là khoản chênh lệch giá giữa hai lần bán và mua .

Trên thực tế, người vay mượn chứng khoán để bán khống không thể đặt lệnh bán trực tiếp mà phải nhờ người cho vay bán dùm bởi sở hữu chứng khoán vẫn là người đang cho vay.

Đối tượng thực hiện bán khống

Ở mỗi thị trường khác nhau lại Open cấu trúc đối tượng người tiêu dùng tham gia bán khống khác nhau, tùy thuộc vào cấu trúc vi mô thị trường, tính thanh toán của thị trường đó và những qui định của lao lý hoặc số lượng giới hạn mà những nhà quản lí thị trường đặt ra so với thanh toán giao dịch bán khống trong thị trường đó. Tính thanh khoản thấp và những số lượng giới hạn trong qui định của nhà quản lí có rủi ro tiềm ẩn cản trở những nhà đầu tư và quản lí quĩ triển khai kế hoạch bán khống của họ .

Các đối tượng chính thực hiện bán khống bao gồm các nhà đầu tư cá nhân, các nhà tạo lập thị trường (Market Makers/Principle Dealers) và các quĩ phòng hộ (Hedge Funds).

Bán khống chứng khoán có rủi ro không?

Bán khống là một hình thức kiếm doanh thu với những rủi ro đáng tiếc cơ bản dễ nhận ra. Rủi ro lớn nhất trong bán khống là khi người bán Dự kiến sai đổi khác về giá của CP. Người bán tham gia bán khống với kỳ vọng kiếm được doanh thu khi giá CP sẽ giảm trong thời hạn bán khống. Ngược lại nếu giá CP tăng, người bán sẽ chịu lỗ bằng giá trị tăng thêm của CP .

Trên lý thuyết, cổ phiếu có thể tăng liên tục, dẫn đến hậu quả là không có giới hạn cho phần lỗ của người tham gia bán khống.

(Nguồn: Investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.