surv-bias-hero-15910708483081519875453-1591151025813693505292
Rủi ro thiên lệch kẻ sống sót ( tiếng Anh : Survivorship Bias Risk ) là năng lực mà một nhà đầu tư đưa ra quyết định hành động góp vốn đầu tư sai lầm đáng tiếc dựa trên tài liệu hoàn vốn được công khai minh bạch của quĩ góp vốn đầu tư .Rủi ro thiên lệch sống sót (Survivorship Bias Risk) là gì? Đặc điểm và các rủi ro khác - Ảnh 1.( Ảnh minh họa : Pinnacle )

Rủi ro thiên lệch kẻ sống sót

Khái niệm

Rủi ro thiên lệch kẻ sống sót trong tiếng Anh là Survivorship Bias Risk.

Rủi ro thiên lệch kẻ sống sót là khả năng mà một nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư sai lầm dựa trên dữ liệu hoàn vốn được công khai của quĩ đầu tư.

Đặc điểm của Rủi ro thiên lệch kẻ sống sót

Rủi ro thiên lệch kẻ sống sót là một loại rủi ro dựa trên khái niệm thiên lệch kẻ sống sót. Đây là hiện tượng có thể xảy ra trong một loạt các bối cảnh.

Rủi ro thiên lệch kẻ sống sót tương quan đến việc nhìn nhận một trường hợp hoặc đưa ra Kết luận chỉ dựa vào duy nhất những người hoặc những thứ điển hình nổi bật hoặc hoàn toàn có thể nhìn thấy tại thời gian đó .Điều này thường xảy ra là sau khi một quy trình lựa chọn hoặc quy trình tách lọc đã diễn ra .Trong toàn cảnh góp vốn đầu tư, rủi ro đáng tiếc thiên lệch kẻ sống sót hoàn toàn có thể xảy ra khi tài liệu hoàn vốn của quĩ góp vốn đầu tư được công bố cao hơn một cách phi thực tiễn, nhưng những quĩ hoạt động giải trí kém của công ty lại bị ngừng hoạt động và doanh thu của họ không được đưa vào tài liệu .Trong trường hợp này, tài liệu tương quan đơn cử đến những quĩ đó đã bị vô hiệu, tạo ra một bức tranh không đúng chuẩn và không vừa đủ về hiệu suất quĩ chung của công ty .

Những rủi ro nguy hiểm trong kịch bản này chính là nhà đầu tư sẽ không thực sự nhìn thấy lợi nhuận mà họ dự đoán bởi vì họ đã đưa ra quyết định đầu tư của họ dựa trên thông tin không đầy đủ và sai lệch.

Rủi ro thiên lệch kẻ sống sót và các rủi ro khác

Rủi ro thiên lệch kẻ sống sót là một trong nhiều lí do tại sao các nhà đầu tư không nên phụ thuộc quá nhiều vào lợi nhuận trong quá khứ để đưa ra quyết định đầu tư của họ.

Điều này đặc biệt quan trọng đúng nếu những nhà đầu tư đang xem xét CP trong thời hạn rất ngắn trong lịch sử dân tộc thanh toán giao dịch của quĩ, chính do hoàn toàn có thể đã xảy ra một số ít sự cố không bình thường tác động ảnh hưởng đến hiệu suất của quĩ trong thời hạn đó .Cũng có năng lực một nhóm những nhà đầu tư vô tình gặp như mong muốn vào thời gian đó, và tất yếu không có gì bảo vệ rằng suôn sẻ đó sẽ lặp lại trong tương lai .Rủi ro thiên lệch kẻ sống sót chỉ là một ví dụ về những loại rủi ro đáng tiếc khác nhau mà nhà đầu tư phải xem xét khi đưa ra quyết định hành động góp vốn đầu tư hoặc hoạch định kế hoạch dài hạn của họ .

Các loại rủi ro khác mà các nhà đầu tư có thể gặp phải là:

– Rủi ro thiên kiến không báo cáo (Non-reporting bias risk)là sự rủi ro khi lợi nhuận chung bị sai lệch vì một số quĩ, có thể là những quĩ hoạt động kém, từ chối báo cáo lợi nhuận của họ.

– Rủi ro thiên kiến tạo lịch sử ngay lập tức (Instant history bias risk): là khả năng các nhà quản lí quĩ chỉ chọn báo cáo hiệu suất công khai khi họ đã thiết lập một hồ sơ thành công cho một quĩ, trong khi loại bỏ các quĩ khác không thành công.

Ngoài hiệu suất trong quá khứ, nhà đầu tư nên xem xét những yếu tố như ngân sách, rủi ro đáng tiếc, doanh thu sau thuế, những dịch chuyển, mối quan hệ với hiệu suất chuẩn, … để đưa ra những quyết định hành động góp vốn đầu tư đúng đắn .

(Theo Investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.