sweetspot-pea-15819174115592140478983
Điểm tốt nhất ( tiếng Anh : Sweet Spot ) là điểm tại đó một chỉ số hoặc một chủ trương tạo ra một mức cân đối tối ưu giữa ngân sách và quyền lợi .Điểm tốt nhất (Sweet Spot) là gì? Điểm tốt nhất trong nền kinh tế toàn cầu  - Ảnh 1.Hình minh họa. Nguồn : Hitfm. ee

Điểm tốt nhất

Khái niệm

Điểm tốt nhất trong tiếng Anh là Sweet Spot.

Điểm tốt nhất là điểm tại đó một chỉ số hoặc một chính sách tạo ra một mức cân bằng tối ưu giữa chi phí và lợi ích. 

Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ những trường hợp trong kinh tế tài chính như những tỉ lệ lãi suất vay hay tỉ lệ việc làm trong nền kinh tế tài chính, được cho là những điểm có tình hình nền kinh tế tài chính tổng quan tốt nhất .

Đặc điểm Điểm tốt nhất  

Lãi suất được cho là đạt điểm tốt nhất nếu chúng kiểm soát được các áp lực lạm phát và không kiểm soát chi phí của thị trường chung. 

Tương tự, khi tỉ lệ việc làm hiện hành trong một nền kinh tế tài chính đủ để kích thích tăng trưởng kinh tế tài chính mà không làm tăng lạm phát kinh tế trải qua áp lực đè nén tăng lương cũng được coi là một điểm tốt nhất .

Tuy nhiên điểm tốt nhất của một nền kinh tế có tính chủ quan do không có một mức cân bằng xác định giữa tỉ lệ việc làm với lạm phát hay lãi suất với mức tăng trưởng.   

Trong các hình thức giao dịch chứng khoán, điểm tốt nhất được sử dụng để chỉ các điểm nhập và thoát giao dịch lí tưởng dựa trên các mô hình hình thành trên biểu đồ giá hoặc các chỉ số khác. 

Ví dụ, điểm tốt nhất trên một mô hình đầu và vai (head and shoulders formation) là điểm nhập một vị thế bán gần đỉnh vai thứ hai sau khi mô hình được hình thành.

Dù đây không phải là điểm thu được doanh thu tối đa, năng lực thanh toán giao dịch thành công xuất sắc của nó cao hơn nếu Open một sự hòn đảo chiều giá .

Hầu hết các chỉ số hay mô hình hình thành trên biểu đồ giá đều có điểm tốt nhất và thường được sử dụng như một yếu tố kích thích giao dịch.   

Điểm tốt nhất trong nền kinh tế toàn cầu 

Một trong những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đạt được điểm tốt nhất là sự tăng trưởng của tầng lớp trung lưu. Kể từ năm 1800, nền kinh tế thế giới đã trải qua hai lần tầng lớp trung lưu tăng mạnh và hiện nay đang được xem xét là lần thứ ba. 

– Vào thế kỉ 19, cuộc cách mạng công nghiệp đã tạo ra một điểm tốt nhất trong kinh tế tài chính dẫn đến một những tầng lớp trung lưu mới đáng kể Open ở Tây Âu và Mỹ .- Một quá trình tăng trưởng trung lưu can đảm và mạnh mẽ khác xảy ra sau Thế chiến II, ngoài ở châu Âu và Bắc Mỹ còn có ở Nhật Bản .

– Hiện nay, sự mở rộng tầng lớp trung lưu đang diễn ra ở các thị trường mới nổi. Chỉ riêng ở châu Á, 525 triệu người đã bước vào tầng lớp trung lưu, con số này lớn hơn tổng dân số của toàn Liên minh châu Âu. 

Các chuyên viên kinh tế tài chính ước tính rằng trong hai thập kỉ tới những tầng lớp trung lưu sẽ lan rộng ra thêm ba tỉ người nữa và phần đông là từ những nước mới nổi .Vì vậy dù nền kinh tế tài chính của những vương quốc nhất định không nằm ở điểm tốt nhất, nền kinh tế tài chính toàn thế giới vẫn đang nằm trong điểm tốt nhất và được hy vọng sẽ lê dài do sự lan rộng ra của những tầng lớp trung lưu mới .

(Theo Investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.