vnf-tin-phieu-kho-bac-1566294705857516540537
Tín phiếu kho bạc ( tiếng Anh : Treasury bills ) là một trong những công cụ trên thị trường tiền tệ. Do có thời hạn đáo hạn là thời gian ngắn, công cụ này có đặc thù là có tính rủi ro đáng tiếc, mức độ xê dịch giá thấp và do đó góp vốn đầu tư vào chúng sẽ có ít rủi ro đáng tiếc nhất .vnf-tin-phieu-kho-bacHình minh hoạ ( Nguồn : vietnamfinance )

Tín phiếu kho bạc

Khái niệm

Tín phiếu kho bạc trong tiếng Anh được gọi là Treasury bills hoặc T-bills.

Tín phiếu kho bạc là công cụ vay nợ ngắn hạn của Chính phủ thường được phát hành với kì hạn thanh toán là 3, 6 và 12 tháng.

Tín phiếu kho bạc là một loại chứng khoán tài chính của Mỹ do Ngân hàng Dự trữ Liên bang đứng ra phát hành cho Bộ tài chính Mỹ với tư cách công cụ vay tiền trong ngắn hạn. (Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chúng được trả lãi với mức lãi suất vay cố định và thắt chặt và được hoàn trả vốn khi đến hạn thanh toán giao dịch hoặc được thanh toán giao dịch lãi do việc bán lần đầu có giảm giá, tức là, với giá thấp hơn so với khoản tiền đã định được giao dịch thanh toán khi hết hạn ( hình thức chiết khấu ) .

Đặc điểm

Tín phiếu kho bạc có những đặc điểm như sau:

Tín phiếu kho bạc là loại có tính lỏng và bảo đảm an toàn nhất trong toàn bộ những công cụ trên thị trường tiền tệ, do vậy, chúng được ưu thích và mua và bán nhiều nhất trên thị trường. Sở dĩ tín phiếu kho bạc là loại công cụ bảo đảm an toàn nhất trong tất trong toàn bộ những loại công cụ ở thị trường tiền tệ vì được sự bảo vệ chi trả của nhà nước .

Lãi suất phát hành

– Đối với tín phiếu Kho bạc phát hành theo phương pháp đấu thầu, lãi suất vay phát hành do Kho bạc Nhà nước quyết định hành động trong khung lãi suất vay do Bộ Tài chính qui định .- Đối với tín phiếu Kho bạc phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Nước Ta, lãi suất vay phát hành là lãi suất vay thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Nước Ta theo qui định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 95/2018 / NĐ-CP .

Đối tượng sở hữu

Tín phiếu kho bạc là công cụ được nắm giữ chủ yếu bởi các ngân hàng thương mại, ngoài ra cũng có một lượng nhỏ các hộ gia đình, các công ty và các trung gian tài chính khác nắm giữ tín phiếu kho bạc. 

Chức năng

Các ngân hàng nhà nước thương mại nắm giữ tín phiếu kho bạc ngoài mục tiêu góp vốn đầu tư nguồn vốn đang bị ngừng hoạt động để hưởng cống phẩm còn sử dụng tín phiếu kho bạc như là khoản tiền dự trữ cấp hai .Ngoài ra, Ngân hàng TW hoàn toàn có thể sử dụng công cụ tín phiếu kho bạc để thực thi nhiệm vụ thị trường mở nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh lượng tiền đáp ứng ra lưu thông và trấn áp thị trường tiền tệ .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường Chứng khoán, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, 2018, NXB Tài chính)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.