emh-15667433065321584980121
Thị trường hiệu quả ( tiếng Anh : Efficient market ) là một thị trường mà Ngân sách chi tiêu luôn luôn phản ánh vừa đủ tổng thể những thông tin sẵn có được gọi là hiệu quả .emhHình minh hoạ ( Nguồn : adamsmith )

Thị trường hiệu quả

Khái niệm

Thị trường hiệu quả trong tiếng Anh được gọi là efficient market.

Thực tế, trên thị trường vốn, thị trường hiệu quả hoàn toàn có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau .Fama ( 1970 ) cho rằng : ” Thị trường mà tại đó giá luôn phản ánh những thông tin sẵn có, được gọi là thị trường hiệu quả ” .Trong khi đó, Malkiel ( 1992 ) lập luận rằng một thị trường vốn được cho là hiệu quả nếu nó phản ánh rất đầy đủ và đúng chuẩn tổng thể những thông tin tương quan trong việc xác lập giá sàn chứng khoán .Tuy nhiên, thường thì, thị trường được cho là hiệu quả so với 1 số ít thông tin, nếu giá sàn chứng khoán không bị tác động ảnh hưởng do bật mý thông tin đó đến những người tham gia .

Các giả thuyết thị trường hiệu quả

Thị trường hiệu quả gồm có nhiều giả thuyết khác nhau, tuỳ thuộc vào mức độ phản ánh của thông tin trong giá sàn chứng khoán .

Giả thuyết thị trường hiệu quả dạng yếu (weak – form effiency)

Mức hiệu quả yếu xảy ra khi giá của sàn chứng khoán phản ánh những thông tin trong quá khứ về giá sàn chứng khoán, gồm có cả giá CP và khối lượng thanh toán giao dịch .

Giả thuyết thị trường hiệu quả trung bình (semi – strong form effiency)

Mức hiệu quả này xảy ra khi giá cả của chứng khoán phản ánh các thông tin công khai trên thị trường, bao gồm các thông tin quá khứ về giá chứng khoán và các thông tin công khai trên thị trường, chẳng hạn các thông tin trên bản cáo bạch của tổ chức phát hành.

Thị trường hiệu quả trung bình bao trùm lên giả thuyết hiệu quả yếu vì tổng thể những thông tin trên thị trường đều phải được xem xét công khai minh bạch dựa trên giả thuyết thị trường hiệu quả dạng yếu như giá CP, tỉ suất cống phẩm và khối lượng thanh toán giao dịch .

Giả thuyết thị trường hiệu quả mạnh (strong form effiency)

Mức hiệu quả mạnh xảy ra khi mọi thông tin được phản ánh không thiếu vào giá sàn chứng khoán, gồm có cả thông tin không công khai minh bạch, ví dụ điển hình những thông tin trong nội bộ doanh nghiệp. Giả thuyết thị trường hiệu quả dạng mạch là sự tổng hợp của cả giả thuyết hiệu quả dạng yếu và dạng trung bình .Giả thuyết hiệu quả thị trường dạng mạnh lan rộng ra thêm giả định cho những thị trường hiệu quả – thị trường mà tại đó giá phản ánh những thông tin công khai minh bạch, trở thành trị trường tuyệt vời – thị trường mà tại đó toàn bộ những thông tin đều không tính tiền và sẵn có ở cùng một thời gian .

Đặc điểm của Thị trường hiệu quả:

– Mọi thông tin trên thị trường đều nhanh và đúng mực, mọi nhà đầu tư đều thu nhận ngay lập tức những thông tin này .- Khi thị trường hiệu quả, Ngân sách chi tiêu sàn chứng khoán trên thị trường luôn phản ánh đúng, đúng chuẩn những thông tin trên thị trường có tương quan đến loại sàn chứng khoán đó .- Trên thị trường hiệu quả, những sàn chứng khoán sẽ được mua và bán, trao đổi ngang giá trên những sàn thanh toán giao dịch sàn chứng khoán .Do đó sẽ không có thời cơ một cách mạng lưới hệ thống để 1 số ít người mua ép giá CP hoặc thổi phồng mức giá khi bán ( hiện tượng kỳ lạ làm giá ) hoặc có thời cơ để kiếm lời chênh lệch trải qua nhiệm vụ arbitrage .

Những người tham gia luôn được tin tưởng rằng thị trường đối xử công bằng với tất cả mọi người.

– Giá cả sàn chứng khoán tăng hay giảm do một nguyên do duy nhất là giá sàn chứng khoán phản ứng trước những thông tin mới Open trên thị trường .Do những thông tin này Open một cách ngẫu nhiên, không hề Dự kiến trước được nên giá thành sàn chứng khoán biến hóa một cách ngẫu nhiên và không hề Dự kiến trước được trong thị trường hiệu quả .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán, 2018, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.