1000-denomination-us-savings-bonds-172745598-cdf4a528ed824cc58b81f0531660e9c9-15763095652571846452796
Trái phiếu kho bạc dài hạn ( tiếng Anh : Treasury Bonds ) là loại trái phiếu kho bạc do nhà nước phát hành có thời hạn đáo hạn dài nhất. Trái phiếu kho bạc dài hạn được phát hành cho những nhà đầu tư với thời hạn đáo hạn lên tới 30 năm .-1000-denomination-us-savings-bonds-172745598-cdf4a528ed824cc58b81f0531660e9c9Hình minh họa. Nguồn : Investopedia

Trái phiếu kho bạc dài hạn (Treasury Bonds)

Định nghĩa

Trái phiếu kho bạc dài hạn trong tiếng Anh là Treasury Bonds hay gọi tắt là T-bonds.

Trái phiếu kho bạc dài hạn, gọi tắt là trái phiếu T là loại trái phiếu kho bạc do Chính phủ phát hành có thời gian đáo hạn dài nhất, phát hành dưới dạng ghi sổ. Trái phiếu kho bạc dài hạn được phát hành cho các nhà đầu tư với thời gian đáo hạn lên tới 30 năm.

Đặc trưng của trái phiếu kho bạc dài hạn

Treasury Bonds có thời hạn trên 10 năm, người mua trái phiếu T nhận được khoản thanh toán lãi cố định sáu tháng một lần.

Trái phiếu kho bạc dài hạn trả lãi suất cao nhất trong ba loại trái phiếu kho bạc vì chúng yêu cầu thời hạn đầu tư dài nhất. Vì lí do tương tự, giá của trái phiếu kho bạc dài hạn dao động nhiều hơn so với các hình thức đầu tư khác của Chính phủ.

– Trái phiếu kho bạc dài hạn được phát hành thông qua hình thức đấu giá trực tuyến hàng tháng được tổ chức trực tiếp bởi Kho bạc Mỹ.

– Trái phiếu kho bạc dài hạn được bán với bội số của 100 đô la. Giá trái phiếu và lợi suất trái phiếu được xác lập trong quy trình đấu giá. Sau đó, trái phiếu kho bạc dài hạn được thanh toán giao dịch tích cực trên thị trường thứ cấp và hoàn toàn có thể được mua trải qua ngân hàng nhà nước hoặc nhà môi giới .- Các nhà đầu tư cá thể nắm giữ trái phiếu kho bạc dài hạn như một khoản tiền tiết kiệm chi phí hưu trí phi rủi ro đáng tiếc, khoản thu nhập không thay đổi khi nghỉ hưu, khoản góp vốn đầu tư giáo dục cho con cháu hoặc những khoản ngân sách lớn khác. Các nhà đầu tư phải nắm giữ trái phiếu kho bạc dài hạn trong tối thiểu 45 ngày trước khi chúng hoàn toàn có thể được bán trên thị trường thứ cấp .

Liên hệ thực tiễn

– Trái phiếu kho bạc dài hạn (Treasury Bonds) được biết đến trên thị trường là loại chứng khoán không có rủi ro, chúng được ban hành bởi chính phủ Hoa Kỳ với rủi ro vỡ nợ là rất nhỏ.

– Một số trái phiếu kho bạc khi phát hành có ấn định ngày tịch thu từ 3 đến 5 năm trước ngày đáo hạn ( có lao lý mua lại trước khi đáo hạn ). Thông thường, trước khi tịch thu Kho bạc phải thông tin cho người nắm giữ trái phiếu trước 4 tháng và được tịch thu theo đúng mệnh giá .- Kể từ năm 1984, Kho bạc Mỹ đã không phát hành trái phiếu với lao lý tịch thu nữa. Thời hạn trái phiếu cơ quan chính phủ Mỹ dài nhất là 30 năm .

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Thị trường tài chính và các định chế tài chính, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.