articlewriting1

This dream of a perfect love you’re clinging to is just a nasty trick life is playing on you.

Giấc mơ hoàn hảo mà bà đang bám víu này chỉ là trò đùa mà cuộc sống này dành cho bà thôi.

OpenSubtitles2018. v3

He’s tricking you.

Hắn đang lừa ông.

OpenSubtitles2018. v3

For our final trick, we’re gonna do something never before seen on a Las Vegas stage.

Trong màn trình diễn cuối cùng chúng tôi sẽ làm một điều mà trước giờ chưa từng được thực hiện trên sân khấu của Las Vegas.

OpenSubtitles2018. v3

On 4 August 2013, Lim scored a hat-trick in a 5–1 victory over Gyeongnam.

Ngày 4 tháng 8 năm 2013, Lim lập một hat-trick trong chiến thắng 5–1 trước Gyeongnam.

WikiMatrix

He one of our dead trick-or-treaters?

Một trong mấy tên kẹo hay ghẹo đã ngủm này à?

OpenSubtitles2018. v3

At a garden party, Mia and Nicholas quarrel about Mia’s relationship with Andrew; Nicholas tricks Mia into admitting she doesn’t love Andrew.

Tại một bữa tiệc trong vườn, Mia và Nicholas cãi nhau về mối quan hệ của Mia với Andrew; Nicholas lừa Mia để cô thừa nhận rằng cô không yêu Andrew.

WikiMatrix

In fact, the troop’s plight is desperate but their inquisitive way of life has given habilis a few tricks, because if you’re inquisitive, you investigate mysteries… like why do vultures gather together?

Thực ra, chúng đang ở thế gần như vô vọng … nhưng chính lối sống tìm tòi đã mở cho loài habilis những cách mới vì khi ta ham tìm tòi ta sẽ mày mò những huyền bí như tại sao kền kền lại tập trung chuyên sâu lại thế kia ?

OpenSubtitles2018. v3

We’re shaped with tricks and hacks that keep us alive.

Chúng ta dùng trò đơn giản và giải mã để tồn tại.

ted2019

You guys knew there was a trick, didn’t you.

Bạn biết đây là sự lừa đảo, phải không nào.

QED

I don’t want to… trick her

Tôi không muốn… lừa cô ấy.

QED

I guess you can teach an old dog new tricks.

Tôi cho là ngài có thể dạy tên già này vài mánh mới.

OpenSubtitles2018. v3

They know that trick.

Người ta thừa biết mánh đó mà.

OpenSubtitles2018. v3

Amongst the printer’s tricks were embossing of the image, achieved by pressing an uninked woodblock on the paper to achieve effects, such as the textures of clothing patterns or fishing net.

Nằm trong số các thủ thuật của người thợ in là kỹ thuật dập nổi trên bức tranh, đạt được bằng cách nhấn một khối gỗ không được bôi mực trên giấy để đạt được các hiệu ứng, chẳng hạn như các chất liệu của hoạ tiết trang phục hoặc lưới đánh cá.

WikiMatrix

Parlor trick.

Đó là trò đùa rẻ tiền.

OpenSubtitles2018. v3

Part of the trick was building a better cleaning mechanism, actually; the intelligence on board was fairly simple.

Một phần của kỹ thuật này là xây dựng một cơ chế lau dọn tốt hơn, thực ra phần ‘thông minh’ của robot khá đơn giản.

ted2019

No tricks, Kirk.

Đừng lừa ta, Kirk!

OpenSubtitles2018. v3

Blackton and Cohl also borrowed some techniques from Georges Méliès, such as the stop trick.

Blackton và Cohl cũng mượn vài công nghệ từ Georges Méliès, chẳng hạn như en:stop trick.

WikiMatrix

In his second game on 29 April, Solskjær scored a hat-trick helping Molde 5–4 win over Viking.

Trận thứ hai của ông vào ngày 29 tháng 4, Solskjær lập một cú hat-trick giúp Molde hạ gục CLB Viking với tỉ số 5-4.

WikiMatrix

She was also a champion trick rider.

Ông cũng là một lái xe mô tô vô địch .

WikiMatrix

Soon after, Royal took a phone call from comedian Gérald Dahan pretending to be Quebec Premier Jean Charest, and was tricked into making a quip about Corsica’s independence: “Not all French people would be opposed.”

Ngay sau đó, Royal đã nhận một cuộc điện thoại từ Gérald Dahan giả là Thủ tướng Quebec Jean Charest, và bị lừa vào một trò châm biếm về độc lập của Corse: “Không phải tất cả người đều phản đối.”

WikiMatrix

That tricks your body into thinking it’s still daytime.

làm cơ thể con tưởng trời còn sáng.

OpenSubtitles2018. v3

The gods are playing tricks.

Thần linh đánh đố ta.

OpenSubtitles2018. v3

If I were capable of tricking Father, I’d be emperor of the world by now.

Nếu tôi đủ khả năng lừa cha chúng ta, thì giờ tôi là hoàng đế của cả thế giới rồi.

OpenSubtitles2018. v3

Any trick to this, Doyle?

mánh khóe gì không Doyle?

OpenSubtitles2018. v3

That thing with the phone was a trick, wasn’t it?

Việc với cái điện thoại là một trò lừa, phải không?

OpenSubtitles2018. v3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.