articlewriting1

Các trung gian tài chính huy động vốn đầu tư trong nước bằng cách huy động nguồn vốn từ các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và hộ gia đình thông qua phát hành trái phiếu, chứng chỉ tiền gởi, hợp đồng bảo hiểm với nhiều kỳ hạn khác nhau. Vậy trung gian tài là gì? Ví dụ về trung gian tài chính?

Khái niệm trung gian tài chính

Trung gian tài chính là những tổ chức triển khai triển khai kêu gọi vốn nhàn nhã của những chủ thể tiết kiệm chi phí và sau đó phân phối vốn cho những chủ thể có nhu yếu về vốn .
Trung gian tài chính được chia thành :

Thứ nhất: Căn cứ theo đặc điểm hoạt động:

+ Ngân hàng thương mại
+ Các loại quỹ tiết kiệm ngân sách và chi phí
+ Các quỹ tín dụng
+ Các công ty bảo hiểm
+ Các công ty tài chính
+ Các loại quỹ hỗ tương

Thứ hai: Căn cứ vào mức độ thực hiện chức năng trung gian:

Các định chế nhận tiền gởi : Trung gian tài chính gồm có :
+ Các ngân hàng nhà nước thương mại
+ Các tổ chức triển khai tiết kiệm ngân sách và chi phí
+ Các hiệp hội cho vay và tiết kiệm ngân sách và chi phí
+ Các ngân hàng nhà nước tiết kiệm ngân sách và chi phí hỗ tương
Các định chế tiết kiệm ngân sách và chi phí theo hợp đồng : Trung gian tài chính gồm có :
+ Các công ty bảo hiểm nhân thọ
+ Các công ty bảo hiểm tai nạn thương tâm và gia tài

+ Các quỹ hưu trí

Các định chế trung gian góp vốn đầu tư
+ Các loại quỹ góp vốn đầu tư
+ Các quỹ hỗ tương thị trường tiền tệ
+ Các công ty tài chính

Đặc điểm trung gian tài chính

– Các trung gian tài chính là cơ sở kinh doanh thương mại tiền tệ và sách vở có giá với mục tiêu sinh lời .
– Quá trình phân phối vốn cho những chủ thể cần vốn trong nền kinh tế tài chính gồm có hai quy trình tiến độ :
+ Giai đoạn 1 : Phát hành những loại gia tài tài chính Các trung gian tài chính phát hành những loại gia tài tài chính như trái phiếu, kỳ phiếu, chứng từ tiền gởi … để lôi cuốn tiền từ những chủ thể có nguồn vốn thảnh thơi .
+ Giai đoạn 2 : Mua lại những loại gia tài tài chính Các trung gian tài chính triển khai mua lại những loại gia tài tài chính do những chủ thể cần vốn phát hành như thương phiếu, trái phiếu, những hợp đồng vay nợ, hợp đồng bảo hiểm .
– Các trung gian tài chính đóng vai trò là những trung gian về :
– Trung gian kêu gọi vốn và cho vay vốn :
Các trung gian tài chính phát hành những gia tài tài chính để lôi cuốn tiền tiết kiệm ngân sách và chi phí của những chủ thể trong nền kinh tế tài chính. Sau đó, những trung gian tài chính sẽ cho vay ra nền kinh tế tài chính bằng cách mua lại những gia tài tài chính do những chủ thể cần vốn trong nền kinh tế tài chính phát hành .
– Trung gian thanh khoản
Các chủ thể trong nền kinh tế tài chính có nhu yếu quy đổi những gia tài tài chính thành tiền mặt, những chủ thể này hoàn toàn có thể đến những trung gian tài chính quy đổi thành tiền .
– Trung gian thông tin

Các trung gian tài chính cung cấp thông tin tài chính đến các chủ thể trong nền kinh tế, đồng thời các trung gian tài chính cũng đưa ra những bảng phân tích, nhận định, dự đoán về các vấn đề, xu hướng của nền kinh tế, từ đó, các trung gian tài chính tư vấn cho các chủ thể trong nền kinh tế đầu tư vốn của mình như thế nào là hiệu quả nhất.

Ví dụ về trung gian tài chính

Để lan rộng ra khuôn khổ hoạt động giải trí của mình trải qua việc tăng vốn chủ sở hữu, những công ty chào bán CP và những cá thể muốn góp vốn đầu tư tiền tiết kiệm chi phí của mình theo cách sinh lợi sẽ chăm sóc đến CP này. Người mua tiềm năng hoàn toàn có thể mua CP trải qua một ngân hàng nhà nước phân phối thanh toán giao dịch CP trực tiếp. Một giải pháp sửa chữa thay thế là góp vốn đầu tư vào bảo hiểm được link với quỹ. Bằng cách này, những trung gian tài chính liên kết nhà phân phối và người mua .
Trong khuôn khổ những dịch vụ, ví dụ điển hình như quản lý tài sản do những công ty quản lý tài sản cung ứng, một trung gian tài chính có những trách nhiệm do nhà lập pháp pháp luật. Điều này, trong số những điều khác, gồm có nghĩa vụ và trách nhiệm báo cáo giải trình so với những hợp đồng phái sinh theo EMIR .

Trên đây là nội dung bài viết trung gian tài là gì? Ví dụ về trung gian tài chính? Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.