articlewriting1
Trailing 12 Months ( TTM ) là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Trailing 12 Months ( TTM ) – Definition Trailing 12 Months ( TTM ) – Tài chính doanh nghiệp và Kế toán Chỉ số kinh tế tài chính

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Trailing 12 Months (TTM)
Tiếng Việt 12 tháng liên tiếp vừa qua
Chủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính
Ký hiệu/viết tắt TTM

Định nghĩa – Khái niệm

Trailing 12 Months (TTM) là gì?

12 tháng vừa mới qua là một thuật ngữ được sử dụng để miêu tả 12 tháng liên tục trong tài liệu hiệu suất của công ty, được sử dụng để báo cáo giải trình số liệu kinh tế tài chính. 12 tháng nghiên cứu và điều tra không nhất thiết trùng với kết thúc năm kinh tế tài chính .

 

  • Trailing 12 Months (TTM) là 12 tháng liên tiếp vừa qua.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính.

Ý nghĩa – Giải thích

Trailing 12 Months (TTM) nghĩa là 12 tháng liên tiếp vừa qua.

12 tháng vừa qua là thước đo hiệu quả tài chính (thu nhập và chi phí) của một công ty được sử dụng trong tài chính. Nó được tính bằng cách sử dụng báo cáo từ các báo cáo của công ty (chẳng hạn như báo cáo tạm thời, hàng quý hoặc hàng năm), để tính số liệu cho giai đoạn mười hai tháng ngay trước ngày báo cáo.

Definition: Trailing 12 months (TTM) is a term used to describe the past 12 consecutive months of a company’s performance data, that’s used for reporting financial figures. The 12 months studied do not necessarily coincide with a fiscal-year ending period.

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Một công ty có báo cáo giải trình lệch giá từ 01/01/2019 đến 31/12/2019 là 1.000 tỷ ; báo cáo giải trình lệch giá quý 1 năm 2019 ( từ 01/01/2019 – 31/03/2019 ) là 210 tỷ ; báo cáo giải trình lệch giá quý 1 năm 2020 ( từ ngày 01/01/2020 – 31/03/2020 ) là 320 tỷ .

Doanh thu 12 tháng liên tiếp vừa qua (tính tại thời điểm ngày 31/03/2020) được xác định= 1.000 -210+320= 1.110 tỷ.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách những thuật ngữ tương quan Trailing 12 Months ( TTM )

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Chỉ số tài chính Trailing 12 Months (TTM) là gì? (hay 12 tháng liên tiếp vừa qua nghĩa là gì?) Định nghĩa Trailing 12 Months (TTM) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Trailing 12 Months (TTM) / Trailing 12 tháng (TTM). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.