tradinggraphchart-780x438-15887550815091674708165
Volatility là thước đo thống kê về độ phân tán của những khoản tịch thu của một chỉ số thị trường hoặc sàn chứng khoán nhất định .Volatility trong chứng khoán là gì? - Ảnh 1.Hình minh họa ( Nguồn : Catanacapital )

Volatility

Khái niệm

Volatility trong tiếng Việt tạm dịch là độ biến động.

Volatility là thước đo thống kê về độ phân tán (dispersion) của các khoản thu hồi của một chỉ số thị trường (market index) hoặc chứng khoán nhất định.

Trong hầu hết những trường hợp, sàn chứng khoán có độ dịch chuyển càng cao, rủi ro đáng tiếc càng nhiều. Độ dịch chuyển thường được đo bằng độ lệch chuẩn ( standard deviation ) hoặc phương sai ( variance ) giữa những doanh thu từ những loại sàn chứng khoán hay chỉ số thị trường tựa như .Trong kinh doanh thị trường chứng khoán, sự dịch chuyển thường tương quan đến sự giao động lớn theo một trong hai hướng. Ví dụ, khi kinh doanh thị trường chứng khoán tăng và giảm hơn một Xác Suất duy trì trong một khoảng chừng thời hạn, nó được gọi là thị trường ” không không thay đổi ” .

Độ biến động của một tài sản là một yếu tố quan trọng khi định giá hợp đồng quyền chọn (options contract).

Giải thích về độ biến động 

Độ dịch chuyển thường tương quan đến mức độ không chắc như đinh hoặc rủi ro đáng tiếc tương quan đến qui mô biến hóa trong giá trị của sàn chứng khoán. Độ dịch chuyển càng cao có nghĩa là giá trị của sàn chứng khoán hoàn toàn có thể rải ra trên một khoanh vùng phạm vi giá trị rộng hơn .Điều này có nghĩa là giá của sàn chứng khoán hoàn toàn có thể biến hóa đáng kể trong một khoảng chừng thời hạn ngắn theo một trong hai hướng. Trong trường hợp độ dịch chuyển thấp hơn thì giá của sàn chứng khoán không dịch chuyển mạnh và có khuynh hướng không thay đổi hơn .

Một cách để đo lường sự biến đổi của một tài sản là định lượng lợi nhuận hàng ngày của tài sản. Biến động trong quá khứ (Historical Volatility) dựa trên giá trong quá khứ và thể hiện mức độ biến động trong lợi nhuận của một tài sản. Con số này không có đơn vị và được biểu thị bằng phần trăm. 

Mặc dù phương sai chớp lấy được sự phân tán của doanh thu xung quanh giá trị trung bình của một gia tài nói chung, độ dịch chuyển là thước đo của phương sai đó bị ràng buộc bởi một khoảng chừng thời hạn đơn cử .Do đó, hoàn toàn có thể báo cáo giải trình dịch chuyển hàng ngày, dịch chuyển hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm. Và sẽ rất có ích khi coi độ dịch chuyển như là độ lệch chuẩn ( standard deviation ) hàng năm : Độ dịch chuyển = phương sai hàng năm .

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.